Mensen zijn geen nummer ze hebben een gezicht

Beeldvorming is alles. Grote getallen zeggen niets. Eén van de meest crue uitspraken is van Joseph Stalin: "De dood van een man is een tragedie, de dood van miljoen mensen is statistiek".

Maar hoe waar lijkt het te zijn. Een beeld van een meisje meegenomen achterop een motor door bewapende mannen. De angst op haar gezicht. De onmacht. Een voor dood aanziend meisje achterop een truck. Iemand spuugt op haar. Bij onthoofde baby's hoeven we geen foto. Zo gruwelijk. Wie keurt dat goed? Daar kan je alleen maar afschuw bij voelen.

(opmerking met 'we' bedoel ik zeer algemeen 'we' de Westerse mens -voor wat de term ook moge betekenen en niet per se jij en ik- ofwel ik schrijf overdrachtelijk).

W.H.O are they?

Global Health Pact 2023

Ik schreef in mei 2022 een blog over dit Pact waarvan mij werd gezegd dat dat allemaal zo'n vaart niet zou lopen. Waarom maak ik hier een punt van? Waarom maak ik mij zorgen over zo'n contract? Want het is juist toch super? Zijn we allemaal beschermd door een betere monitoring als er nog eens een pandemie uitbreekt.

Waarom? Omdat er niet is geëvalueerd. Maatregelen die de hele samenleving ontwrichtten en super veel schade aanrichten aan menselijk welzijn en de gezondheid van mensen, maar ook aan de samenleving in zijn geheel kunnen zonder dat deze stuk voor stuk onder de loep zijn genomen in een 'gereedschapskist'  gestopt, die nu dus in een wet zit. Ofwel het houdt in: Zodra de WHO een pandemie uitroept of zelfs maar het vermoeden heeft dat er een pandemie kan komen moeten alle landen dit verdrag getekend hebben zich conformeren aan de regels die door de WHO worden gedicteerd. Echt waar? Echt waar....

Dat betekent dus dat een kleine groep mensen ,die ingekapseld zit in een farmaceutisch industrieel complex -ofwel de farmaceuten bepalen wie er in de WHO zitten, welke instituten gefinancierd worden, welke onderzoeken welgevallig zijn en welke niet. Ze gaan ook bepalen wanneer er een pandemie is en kunnen zelfs bj het vermoeden van een pandemie voor de zekerheid al maatregelen inzetten en de oplossing bieden.. vaccins. Dit heeft niets maar dan ook niets met volksgezondheid te maken. Deze mensen

1 oktober 2023 kleine toevoeging aan mijn blog van mei 2022. Anderhalf jaar later..

Dr. Wendy Mittemeijer - Medical & ethical advisor and author, writes about ethics in healthcare and human rights.Medical & ethical advisor and author, writes about ethics in healthcare and human rights.Schrijft 30 spetember 2023 op LinkedIn:

Daar is ie dan: de Global Health Pact. De Global Health Pact is gisteren ondertekend. Door demissionairen.
Terwijl iedereen de andere kant opkeek. NGO's, topfirma's en denktanks zullen zich bezighouden met 'mondiale gezondheid'. Centrale topdown aansturing dus.Nederland krijgt een voortrekkersrol.Hoewel 'pandemische paraatheid' een van de speerpunten is, wordt het beleid 2020-2023 in NL niet geevalueerd.Laat dat even tot je doordringen.

zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/09/28/de-ministeries-van-vws-en-buitenlandse-zaken-ondertekenen-samen-met-ruim-20-partijen-global-health-pact


---einde citaat Wendy Mittemeyer ---

Waarom is dit van belang? Toch super zo'n contract en een centrale aansturing? Fijn dat we nu beter beschermd zijn als er weer een pandemie uit breekt...


En dan februari 2024....
"BBB BoerBurgerBeweging wil graag snel een debat met de minister van VWS over het pandemieverdrag dat in mei wordt vastgesteld. BBB is geschrokken van veranderingen in het verdrag, zoals het schrappen van 'niet bindend', het vervangen van 'publieke gezondheid' door 'alle risico's met een potentiële impact', en de rol van de WHO bij het bepalen en afdwingen van gezondheidsproducten. We willen de mogelijke effecten en gevolgen van dit verdrag bespreken."Dit blog schreef ik in mei 2022... Maar is nu weer helemaal actueel. Ons demissionair kabinet heeft
De Global Health Pact  29 september 2023 ondertekend. Er komt zonder enige evaluatie een enorme macht bij de WHO die grotendeels wordt aangestuurd door de Farmaceutische industrie en waarin de rol van China niet echt duidelijk is. Een centrale topdown aansturing. Men kan al bij het vermoeden van een pandemie allerlei maatregelen opleggen en vaccins op de markt brengen die men dan zal moeten nemen om mee te kunnen doen aan het sociale leven. Zo hé..... Daar zijn we dan.

30 september 2023....

Luister naar John Campbell met James Roguski.

https://youtu.be/UScNk39xUTk

19 mei 2022
-opmerking Marlies Rattink auteur van dit stuk: ondertussen ben ik meer te weten gekomen en ligt het gelukkig niet zo als ik had begrepen. Deze maand gaat er nog geen pandemic treaty getekend worden. Dat staat wel in de steigers maar ondertekening wordt op zijn vroegst 2024 verwacht. Een concepttekst is nog niet bekend.Als er onverhoopt toch iets anders, verderstrekkends, wordt besloten op de aanstaande World Health Assembly, kunnen lidstaten die wijzigingen achteraf weigeren. (dan moeten we wel aan de bak om onze overheid daarvan te overtuigen natuurlijk).Het voorgaande is niet sussend bedoeld. De gevaren voor onze democratische rechtsstaat zijn reëel. Maar we moeten wel oppassen dat we ons niet gek laten maken door paniekverhalen, vanuit welke hoek dan ook. (Aldus Stan Baggen op twitter)

update februari 2023
https://brownstone.org/articles/amendments-who-ihr-annotated-guide/

"This pandemic treaty is the greatest power grab any of us has seen in our lifetime"
--  Neil Oliver

Onze overheid gaat eind mei in Geneve een contract tekenen waarbij het onze soevereiniteit als er weer een pandemie zou zijn totaal uit handen geeft.  De WHO zal orders uit gaan delen. Waren het in de Coronacrisis nog aanbevelingen, dan zullen het verplichtingen zijn. Ofwel alle landen die tekenen moeten zich conformeren. Onze overheid heeft dan geen verantwoordelijkheid en doet wat de WHO haar oplegt. Lockdowns, verplichte vaccinaties, noem maar op. 

Wendy Mittemeijer over Censuur

Wendy Mittemeijer @MittemeijerOote

Wendy Mittemeijer, Medical ethical advisor. Humanist. Works for pharma. Against coercion & censorship. Pro freedom of choice & open dialogue

Al 3 jaar lang word ik op sociale media door trollen en zelfbenoemde debunkers beledigd, bedreigd en "gerapporteerd". Wanneer de content van mijn posts hen niet aanstaat en ingaat tegen de corona verhalen van de overheid. In een poging mij de mond te snoeren spelen zij veelal op de man, niet op de bal. Veel van deze mensen hebben direkte of indirekte banden met de zittende politieke partijen. De trollen zitten samen in appgroepjes en stemmen de narratieven en censurerende acties af, onder het mom van "desinformatiebestrijding". Een bekende van een van de ministers diende een klacht in bij een voormalig opdrachtgever van me.

Wanneer normaal compleet gestoord is

Wanneer normaal compleet gestoord is.......wie is er dan gek?  Over de boodschap achter Joker

Dit blogje gaat over de maatschappijkritische boodschap van de film Joker. Vanuit mijn denkraam (naar Marten Toonder) bekeken.

! -(als je de film nog niet gezien hebt en onbevangen wil kijken niet doorlezen nu) -!

In 2019 kwam de film Joker uit. Meesterlijk geacteerd door Joaquin Phoenix, die hier mijns inziens terecht een Oscar voor kreeg. Net als in 'Misdaad en straf' van Dostojewski  en 'De dood van Ivan Iljitsj ' van Tolstoj kreeg ik voor korte tijd een kijkje achter de de ogen en in het brein van de hoofdpersoon in dit geval Arthur Fleck, een eenzame jongeman die nog bij zijn moeder woont en wat geld verdient als clown.